Lufthansa City Center i kushton vëmendje të madhe të ardhmes së kompanisë dhe fuqisë punëtore të saj. Si zinxhiri i vetëm global i agjencive të udhëtimit që ka selinë dhe bazën e tij në Gjermani, ne jemi duke vendosur vazhdimisht standarde në shumë fusha. Prandaj, ne kemi pritshmëri të larta nga vetja kur bëhet fjalë për përgjegjësinë sociale të korporatës - duke siguruar që ne të formojmë një kurs të përgjegjshëm për të ardhmen.

Aseti ynë më i mirë: punonjësit tanë

E ardhmja jonë qëndron në performancën dhe personalitetin e stafit tonë. Ne e vlerësojmë këtë pasuri dhe kujdesemi për të me mundësi karriere për të rinjtë që janë të përshtatshëm për të ardhmen dhe një gamë të gjerë të masave të trajnimit dhe zhvillimit profesional të cilat sigurojnë rritjen e brendit tone.

Corporate Social Responsibility

Bashkimi me Kartën e Diversitetit

 

Lufthansa City Center i është bashkuar "Charter of Diversity". Së bashku me kompanitë e tjera tregtare, Lufthansa City Center ndjek një nismë të ndërmarrë nga qeveria gjermane që promovon diversitetin në kompani. Objektivi kryesor: një mjedis pune pa paragjykime. Çdo anëtar i stafit duhet të vlerësohet - pavarësisht nga gjinia, kombësia, përkatësia etnike, besimi fetar, aftësitë ndryshe ose mosha.

Certifikimi në përputhje me DIN EN ISO 9001

Zyrat tona te Lufthansa City Center të udhëtimeve të biznesit dhe Selia e Qendrës së Lufthansa City në Frankfurt mbajnë një vulë të veçantë të cilësisë: certifikim në përputhje me DIN EN ISO 9001.

Jo vetëm që na identifikon si ofrues të cilësisë, por pranon angazhimin tonë të qëndrueshëm ndaj game të gjerë të arsimit dhe aftësimit profesional.

Certifikimi i menaxhimit të mjedisit sipas ISO 14001

 Ne kemi zbatuar një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit sipas ISO 14001. Që nga viti 2011, LCC është audituar me sukses nga autoritetet certifikuese të Dekra Certification GmbH.

Një nga qëllimet tona mjedisore është të integrojmë produkte dhe shërbime të shëndosha për mjedisin në portofolin tonë të produkteve, duke u mundësuar kështu klientëve tanë që të harmonizojnë programet e tyre të udhëtimit me strategjinë e tyre të CSR.

social responsibility

Politika mjedisore e Lufthansa City Center

 

Selia Qendrore e Lufthansa City është e angazhuar për ta bërë mbrojtjen e mjedisit një pjesë integrale të aktiviteteve të saj të biznesit. Prandaj, minimizimi i ndikimit tonë në mjedis dhe përmirësimi i shërbimit tonë mjedisor janë në krye të operacioneve tona.