“Shërbim i Specializuar dedikuar kompanisë apo koorporatës tuaj të biznesit”

Nuk keni gjetur ende destinacion, aktivitet apo një atraksion për:
-Të trajnuar dhe azhornuar stafin apo klientët tuaj mbi risitë, sfidat apo shërbimet tuaja të reja? TIKE Shqipëria
-Incentivën për të stimuluar stafin tuaj me një aktivitet që do të ndryshojë ritmin e punës së kompanisë tuaj për të arritur objektivat dhe synimet.
-Kongresin tuaj të cilin duhet ta organizoni në mënyrën më të mirë të mundur? Kongreset janë vendimtare në përcjelljen e një imazhi të qartë të institucionit tuaj! Të kuroni organizimin deri në detaje të kongresit tuaj është përqasja vendimtare për imazhin e kompanisë, korporatës apo institucionit tuaj!
-Eventin tuaj të rradhës organizojeni me profesionistë, imazhi kompanisë tuaj varet nga detajet dhe metodologjia e ndërtimit të eventit të përkryer, i cili garanton zhvillimin e qëndrueshëm të biznesit apo institucionit tuaj.

Ne ju ndihmojmë edhe me shërbimin krijues dhe inovativ TIKE!
Takime, Incentiva, Kongres apo dhe Evente - Planifikimi i përsosur ka nevoje për krijimtari, sisteme profesionale të teknologjise së informacionit dedikuar “TIKE” dhe intuitë. Në organizimin e ngjarjes tuaj, ekipi ynë vë mesazhin tuaj dhe idetë tuaja në qendër të punës tonë. TIKE Shqipëria

Ne dëgjojmë për ju me kujdës! Në bazë të kërkesave dhe mendime tuaja, ne zhvillojmë idetë dhë mundësitë për ngjarjen tuaj. Ne jemi gjithmonë të hapur për të eksploruar mënyra të reja të krijimtarisë. Ne besojmë se vetëm ata që vazhdimisht rinovojë veten janë ata që kërkojnë të shkojnë përpara.TIKE Shqipëria

Për çdo informacion të mëtejshëm, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni përmes:

Mob: +355 6920 44650
Email: rezervime@etg.al