1.Paraprakisht

Elite Travel Lufthansa City Center operon në një faqe online në internet. Si një agjensi e liçencuar plotësisht në IATA në agjensinë BSP të udhëtimeve ne jemi të detyruar të jemi plotësisht në pajtim me kushtet e përcaktuara nga IATA. Ne si agjensi udhëtimesh mundësojmë rezervime për klientët tanë në emër të kompanive ajrore, hoteleve, kompanive të makinave me qera dhe palëve të tjera të treta. Ne gjithmonë do të përpiqemi të lidhim kontrata vetëm me partnerë të respektuar. Megjithatë ne nuk jemi kompani për ofrimin e një shërbimi final kundrejt klientëve tani dhe si të tillë nuk mund të ndikojmë në ofrimin e shërbimit të drejtpërdrejtë.

2.Përmbajtja e kontratës

Kontrata e detyrueshme përdoret shpesh kur personi që bën rezervimin shtyp, butonin “Konfirmo rezervimin”. Kjo konsiston në diçka ligjërisht të detyrueshme mes modelit të Elite Travel Lufthansa City Center dhe personit që bën rezervimin dhe ofron shërbim. Ofrimi i shërbimit nuk është detyrë e modelit të Elite Travel Lufthansa City Center. Duke rënë dakord me kontratën për rezervimin personi që konfirmon ai/ajo duhet të jetë në një moshë madhore +18 dhe të ketë të drejtë firme. Për këtë rezervim, personi që bën rezervimin është i detyruar të bëjë një prenotim për 72 orë. Brenda këtij afati kohor, Elite Travel Lufthansa City Center do të pranojë këtë rezervimi ose do të hyjë në kontakt me personin që ka kryer këtë rezervim. Për të pranuar këtë rezervim duhet të paraqitet fatura e kompanisë tonë. Për pagesa me kartë krediti pranimi i kontratës do të konsiderohet e detyruar nga krediti i zotëruesit që ka kartën e kreditit ose dhe nga pjesëtari që ka llogari në këtë kartë krediti dhe që bën pagesë të plotë ose të pjesshme. Prenotimi do të konsiderohet i përfunduar në momentin që të gjitha dokumentat e udhëtimit do t'i ridërgohen klientit.
Ju njoftojmë se konfirmimi i rezervimit që ju keni marrë është shuma e shërbimeve të selektuara dhe të çmimeve nga email-et. kushtet dhe rregullat

3.Përgjegjësia

Përgjegjësia e Elite Travel Lufthansa City Center është që të sigurojë efikasitet për prenotimet e produkteve dhe shërbimeve të prenotuara. Shërbimi aktual si i tillë nuk është përgjegjësi e Elite Travel Lufthansa City Center. Modeli I Elite Travel Lufthansa City Center vepron për llogari dhe në emër të ofruesit të shërbimit. Çmimet dhe kushtet janë të vendosur në përputhje sipas marrëveshjes kontraktuale mes modelit të Elite Travel Lufthansa City Center dhe ofruesit të shërbimeve.
Për më shumë informacion në lidhje me produktet, shërbimet dhe kushtet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve, ju lutem, mos ngurroni për të kontrolluar kushtet e prenotimit të përmendura dhe të specifikuara në faqet e tyre të internetit. kushtet dhe rregullat
Në marrëveshje me Ligjin (EG) Nr. 2111/2005 të Këshillit dhe Parlamentit Europian të 14.12.2005 Elite Travel Lufthansa City Center informon klientët në lidhje me identitetin e linjës ajrore aktuale që kryen shërbim si në kohën e rezervimit dhe për konfirmimin e rezervimit.

4.Përgjegjësitë e klientit

A) Çdo prenotim i bërë nga klienti në faqen e internetit Elite Travel Lufthansa City Center interpretohet që të jetë një ofertë për të kontraktuar një shërbim me një ofrues të shërbimit i rezervuar nga klienti.
B) Personi që bën rezervimin duhet të verifikojë marrjen e faturës për konfirmim rezervimi cash ose me kartë krediti dhe për të qenë korrekt duhet të informojë modelin e Elite Travel Lufthansa City Center brenda 18 orëve. Njoftimi i gabimeve me vonesë për modifikimet nuk lejojnë klientin të tërhiqet nga kontrata.
C) Ju lutem, na kontaktoni menjëherë kur ju si udhëtar nuk keni marrë konfirmimin tuaj me dokumentat, së paku 5 ditë para nisjes. Në këtë rast, në qoftë se është bërë pagesa e rregullt për dokumentat e vlefshme për ju në aeroport ka një kosto shtesë për këtë.
Nëse ju nuk mund të na informoni dhe ju nuk mund të vazhdoni me marrëveshjet e udhëtimit (për shkak të dokumentacionit të humbur), atëherë kjo do të konsiderohet si një anulim për të kërkuar shpërblim për rimbursimet e reduktuara – të shpenzimeve). Me biletat e linjave ajrore ne rekomandojmë klientin të zgjedhë opsionin e biletave elektronike, pasi asnjë përgjegjësi nuk do të merret nga Elite Travel Lufthansa City Center në rast të vonesave me postë elektronike apo të shërbimeve postare - që do të thotë se kostoja e plotë shtesë ose për të prerë biletë të re do të jetë në përgjegjësinë e vetë klientit.kushtet dhe rregullat

5.Përmbushja e Elite Travel Lufthansa City Center

Elite Travel Lufthansa City Center ofron shërbime të udhëtimit (fluturime, makina me qira, Paketat Turistike dhe, siguracionet , etj) në emër të klientëve të saj nëpërmjet kontratave të palës së tretë, si me poshte.

6.Bileta të linjave ajrore:

Të gjitha biletat janë nxjerrë direkt nga kompania Elite Travel Lufthansa City Center me zyrën e saj në Shqiperi. Ne ofrojmë shërbim të plotë lidhur me prenotimet e biletave ajrore në vajtje dhe në kthim, ndryshimet e fluturimit, anullimin e rezervimive për biletat dhe ndryshimit të akomodimit të biletave.
Një përjashtim bëhet për pasagjerët që prenotojnë çmimin me oferta me kosto të ulët, ku rezervimet do të bëhen direkt po me këtë kosto të ulët. Këto fluturime ajrore dhe të gjitha ndryshimet, kërkesat për rimbursimet duhet të bëhen drejtpërsëdrejti nga kompania.kushtet dhe rregullat

7.Nëse keni nevojë për ndonjë ndihmë të mëtejshme, ju lutem na kontaktoni si meposhte:

a.Nepermjet faqes tone duke plotesuar te dhenat ne linkun perkates te produktit .
b.Per suport mund te na kontaktoni online nepermjet chatit te faqes 7/24hrs
c.Si dhe nepermjet numrave tone te kontaktit :
Mobile +355 69 2044 650
1. Elbasan :Adresa: 11 Nentori, p 41/3 Elbasan AL, 3001
Google Maps: https://g.page/elitetravellufthansacitycenter?share
Orari:
E Hene- E Shtune 08:00-20:00
E Diela – Pushim
2. Tirane : Adresa: Rruga e Altjonit, Tirana AL, 1000
Google Maps: https://g.page/elitetravelal?share
Orari:
E Hene- E Premte 08:00-20:00
E Shtune 08:00-16:00
E Diele 09:00-13:00

8.Përgjegjësia e Elite Travel Lufthansa City Center si një agjent shitjeje

a) Elite Travel Lufthansa bën përpjekjet e nevojshme për të siguruar që informacioni i dhënë në këtë faqe interneti të jetë i saktë. Elite Travel Lufthansa City Center nuk ka garanci që ky informacion është pa gabime. Informacioni i publikuar në këtë faqe online për shërbimet, mund të përmbajë pasaktësi ose gabime drejtshkrimore. Informacioni i dhënë këtu është subjekt i ndryshimeve të shpeshta dhe i njoftimeve të reja.
b) Të gjitha përgjegjësite e Lufthansës dhe mbështetësve në këtë faqe interneti janë të kufizuara për të qënë sa më korrekt me informacionin.
c) Detajet në lidhje me shërbimet e ofruara ose të negociuara për ofertat turistike janë plotësisht të varura nga informacioni i dhënë nga agjentet e shitjes.
Këto nuk përbëjnë një detyrim nga Elite Travel Lufthansa City Center ndaj klientit.kushtet dhe rregullat
d) Përgjegjësia e Elite Travel Lufthansa City Center për shërbimet e ofruara është e kufizuar për ofrimin efikas të shërbimeve në kuadër të një shitje të mirëfilltë, për saktësinë e informacionit, saktësinë e informacionit dhe afatet kohore të tij dhe ofrimin e shërbimeve nga pala e tretë.

9.Devijimet dhe Ndryshimet

a) Devijimet dhe ndryshimet nga marrëveshjet e personave të interesuar për udhëtimin janë të zbatueshme pas marrëveshjes së kontratës.
b) Ndryshimet e orareve para fluturimit, destinacioneve, si dhe ndryshimi i avionëve dhe kompanive ajrore janë shprehimisht të lejueshme.
c) Ndryshimet dhe ofertat e ndryshme për udhëtime janë vetëm subjekt i kërkesave pas një marrëveshje të bërë dhe këto ndryshime nuk ndikojnë materialisht në paketën e ofruar.

10.Riprenotime dhe anullime

a) Mundësia për të bërë një rerezervim ose anulimi i një prenotimi apo ndryshimi te emrit, si dhe kushtet dhe kostot e ndryshimeve të pasagjerëve kanë të bëjnë me trajtimin në përputhje me kushtet e biletave me çmim të ulët dhe nuk mund të ndikohen nga politika e Elite Travel Lufthansa City Center.
b) Për kryerjen e ndryshimeve të përmendura nga Elite Travel Lufthansa City Center do të paguani një tarifë shërbimi që është variabël (THB) për cdo biletë. Në rast të ndryshimeve per biletat me kosto të ulët, ndryshimet duhet të bëhen direkt me po të njëjtën çmim. Shpenzimet për të bërë ndryshimet do të përcaktohen me ofertat me kosto të ulët kur bën rezervime.
c) Në lidhje me rezervimet dhe tarifat e anullimit - këto janë diktuar vetëm nga kontrata e palës së tretë me agjentët e shitjeve.
d) Informacion për tarifat e anulimit dhe tarifat per rezervimet janë të vlefshme në faqen e internetit të vënë në dispozicion ( shih pikën nr 4 ).
Kur një siguracion shëndeti në udhëtim nuk është i përfshirë në paketë, atëhërë ne do t'ju rekomandojmë që të bëni të mundur dhe përfshirjen e siguracionit të jetës në këtë paketë udhëtimi.

11.Forcat Madhore ose Natyrore

Elite Travel Lufthansa City Center nuk është përgjegjëse për këtë kontratë në rastet e mëposhtme: Kjo përfshin demonstrata, luftë, trazirat e brendshme, rrëmbime ajrore, aktet e terrorizmit, zjarri, përmbytja, humbja e pushtetit, aksidenteve, stuhi, greva, ndalime të punës ose veprimet e tjera të ndërmarra për të ndërprerë shërbimet e Elite Travel Lufthansa City Center.
Në mënyrë që të ndihmojë pasagjerët në çdo kohë në lidhje me ndryshimet në marrëveshjet e tyre të udhëtimit, zyra jonë është e hapur gjatë gjithë vitit. Stafi ynë gjithmonë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju ndihmuar me informacionin e fundit.

12.Ndërprerja e kontratës nga Elite Travel Lufthansa City Center ose agjentit te shitjes

Elite Travel Lufthansa City Center dhe agjentet e shitjeve kanë të drejtë të anulojnë rezervimin ose pjesë të prenotimit në rastet e mëposhtme:
-Klienti nuk është i denjë për kredi të vlefshme.
-Pagesat me kartë krediti e klientit janë të refuzuara nga kompanitë e kartës së kreditit.
-Ajo përcakton se personi që bën rezervimin nuk ka të drejtë ligjore të hyjë në një kontratë nëse nuk është në moshë madhore.

13.Çmimi dhe Ndryshimet e Shërbimeve

a) Bazuar në kushte jashtë kontrollit të çmimit Elite Travel Lufthansa City Center dhe kushtet mund të ndryshohen nga agjentet e shitjeve, të cilat do t'i japin të drejtë Lufthansa City Center për një rregullim. Për luhatjet e këmbimit valutor, shpenzimet e karburantit, shpenzimet e sigurimit dhe taksat e aeroportit.
b) Ndryshimet e çmimeve dhe kushtet janë pjesë e kushteve të përgjithshme të agjentëve të shitjeve.kushtet dhe rregullat
Në momentin që Elite Travel Lufthansa City Center do të informohet për ndryshime të tilla, klientët do të informohen menjëherë për këto ndryshime të mundshme.

14.Tarifat e Shërbimit

Transportuesit, si dhe shumë kompani ajrore nuk i japin më komisionet agjentëve të udhëtimit, Elite Travel Lufthansa City Center si dhe furnizuesit të tjerë do të paguajnë një tarifë shërbimi. Kjo tarifë shërbimi do të arrijë në 10 € për biletat e brendshme dhe 15 € për bileta ndërkombëtare. Kjo shumë do të përfshihet në çmimin e fundit por përmendet veçmas në faturën e aplikuar.
Pasaporta, Visa, Doganat dhe rregullat shëndetësore
Çdo udhëtar është përgjegjës për të siguruar mbajtjen e dokumenteve të vlefshme gjatë udhëtimit në mënyrë që udhëtimi mund të vazhdojë pa probleme. Kjo përfshin vizat për të gjitha destinacionet dhe sigurimet shëndetsore.

15.Anulim

Në anulimin e udhëtimit të rezervuar nga ana e pasagjerit nuk lejohet që udhëtari të tërhiqet nga udhëtimi me Elite Travel Lufthansa City Center. Në rast se udhëtari vendos për të anulluar një udhëtim, atëherë mund të ketë pasoja financiare. Këto do të shprehen qartë në kushtet e rezervimit ku kompensimi financiar fitohet vetëm me vendim të gjykatës.

16.Ligji në Fuqi

Ligji do të jetë i zbatueshëm për personat që janë në moshë ligjore, ata që jetojnë në vende të ndryshme apo ata që nuk jetojnë përgjithmonë në një shtet të caktuar ose persona të cilët kanë zgjedhur të banojnë në një vend të huaj, shteti ku banon do të jetë vendi ku gjykata do të vendosë përkatësisht për këtë marrëveshje. Këto kushte janë të vlefshme që nga 1 maj 2008.

17.Ndryshimet në kushtet e përgjithshme

Elite Travel Lufthansa City Center ka të drejtë të ndryshojë ose shtojë në kushtet e përgjithshme në lidhje me këtë faqe interneti, rezervime të parashikuara në çdo kohë pa pasur nevojë të njoftojë udhëtarët. Në faqen e internetit, versioni i fundit i kushteve të përgjithshme do të deklarohet para se ndryshimet të jenë bërë në lidhje me përdorimin e mëtejshëm të faqes së internetit dhe personi që bie dakord pajtohet me ndryshimet e mundshme.
Nëse një nga parakushtet ekzistuese mund të mos jetë praktike, ose e pamundur për t'u përmbushur, atëherë kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërine e përgjithshme të kësaj kontrate.

18.Për publikimin e gjithë të dhënave dhe informacioneve për kompanitë janë përgjegjës:

Elite Travel Lufthansa City Center

Adresa: 11 Nentori, p 41/3 Elbasan AL, 3001
Mobile: +355 69 2044 650 
Email: rezervime@etg.al Web: www.lcc-elitetravel.com
Google Maps: https://g.page/elitetravellufthansacitycenter?share
Orari: E Hene- E Shtune 08:00-20:00 E Diela – Pushim

Kontakt emergjence/24 ore:
Celular: +355 69 20 44650
Celular: +355 69 20 44654
Email: admin@etg.al