Shtetasit Shqiptare për të udhëtuar drejt UK/ SHBA/ Kanada kanë nevojë të pajisen me vizë sipas llojit të vizitës (turistike, studimore, shëndetësore, bashkim familjar, etj).

Procedurat për aplikimin për vizë kryhen totalisht online, nëpërmjet plotësimit të formularit me të gjitha të dhënat si emër, mbiemër, ID, adresë, kontakte, datat e udhëtimit, adresë e qëndrimit në vendin pritës, punësimi, fonde të udhëtimit, etj.

Autoritetet përkatëse për lëshimin e vizave marrin një vendim për aplikimin tuaj për vizë, kryesisht bazuar në dokumentet e kërkuara dhe paraqitura nga aplikanti. Për çdo vizë për të cilën paraqitet një aplikim, ka dokumente specifike të kërkuara. Sipas llojit të vizës për të cilën po aplikoni, duhet të grumbulloni të gjitha këto dokumente. Pastaj ju duhet t'i dorëzoni ato në ditën e intervistës tuaj.

Sigurohuni që dokumentet e paraqitura, të jenë në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Autoritetet përkatëse.

Për info të mëtejshme mbi procedurat dhe dokumentat kontaktoni në numrin +355697008250.

More posts in this category

Transporti në Europë: Tren dhe Autobus

Lëvizni me Autobus nga Shqipëria për në Itali, Greqi, Maqedoninë e Veriut dhe Turqi

Si Bëhet Rezervimi i Biletës: Mënyrat, Sistemet dhe Hapat

Villa & Turizëm

15 Vende për t’u Vizituar të Paktën një Here në Jetë

Udhëtim me Traget në Evropë: Nëpërmjet detit kurdoherë!

Digital mobility

Ekskursione dhe Aktivitete në të Gjithë Botën

Katër Ngjyra Brenda Një Natyre të Virgjër e Mbushur me Plazhe, Vullkane, Histori dhe Gastronimi

Shërbime Speciale nga Elite Travel LCC, Veçanërisht për Klientë të Veçantë

Leje unike qëndrimi

Çfarë është një KMU?