Parimisht në R.Sh. funksionon parimi i reciprocitetit, që do të thotë nëse për shtetasit e RSH për të udhëtuar në një vend të caktuar ka nevojë për vizë, parimisht edhe për shtetasit e atij vendi nevojitet vizë për të hyrë në RSH

Duke qënë se është një informacion në përditësim të vazhduar mund ti referoheni linkut ne vijim për detaje, për të parë nëse për të udhëtuar drejt Shqipërisë keni nevojë për vizë turistike apo të një lloji tjetër. Në varësi të nevojës për vizë apo jo, kryhet edhe tarifimi për pajisjen me vizë, referoju linkut gjithashtu. (https://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2023/04/2-REGJIMI-I-VIZAVE-PER-TE-HUAJT-20.04.2023.pdf )

Procedurat për vizë kryhen online tërësisht, brenda 90 ditëve nga data e planifikuar të ardhjes në RSH. Për aplikimin për vizë është e domosdoshme pajisja me ftesë nga një shtetas shqipëtar ose resident në shqipëri mbi 1 vit.

Në varësi të llojit të vizës së aplikuar, procedohet brenda 30 ditëve nga mbërritja në RSH me procedurat për aplikimin për Leje Unike të Qëndrimit.

Llojet e Vizave janë sipas kategorive të punësimit dhe të qëllimit të vizitës.

Për më tepër info kontaktoni në whatsapp në numrin e kontaktit: +355697008250

More posts in this category

15 Vende për t’u Vizituar të Paktën një Here në Jetë

Ekskursione dhe Aktivitete në të Gjithë Botën

Lëvizni me Autobus nga Shqipëria për në Itali, Greqi, Maqedoninë e Veriut dhe Turqi

Villa & Turizëm

Strategjitë e Prokurimit Brenda Udhëtimeve të Biznesit

UK, USA, Canada Visa

Leje unike qëndrimi

Udhëtimet në Grup dhe Përfitimet e Tyre

Udhëtimet në Grup dhe Përfitimet e Tyre

Shërbime Speciale nga Elite Travel LCC, Veçanërisht për Klientë të Veçantë

Transporti në Europë: Tren dhe Autobus

Transporti në Europë: Tren dhe Autobus

Program i Menaxhimit të Udhëtimeve apo jo?

Digital mobility