Për të mbyllur një biletë të një destinacioni apo udhëtimi me avion, kalohet nëpër disa hapa dhe nyje të sistemit i cili bën të mundur regjistrimin e qartë dhe të rregullt të pasagjerit dhe vendit të tij në flotë.

Bileta Avioni

Nga ana e agjencisë e cila merret me procesin e rezervimit, një sërë veprimtarishë përfshihen në lëvizje në mënyrë që të bëhet e sigurtë që njeriu i duhur do të hip në aeroplan. Më poshtë do t’ju japim disa të dhëna në lidhje me këtë proces.

Hallkat kryesore dhe rolet bazë

Që nga fillimi i kërkimit për të mbyllur një biletë avioni vihen në veprim disa elementë. Kjo është mënyra se si kompanitë e linjave ajrore shpërndajnë biletat e tyre.

  • linjat ajrore të fluturimit
  • sistemi Ndërkombëtar i Biletave (GDSs)
  • grumbulluesit e të dhënave të fluturimit
  • grupe të treta – agjencitë e fluturimit (OTA, agjenci tradicionale, mekanizma kërkues etj.
  • dhe, aeroportet

Siç kuptohet procesi i rezervimit të një bilete avioni kërkon bashkëpunimin e disa sistemeve dhe komponentëve me njëra-tjetrën. Rrugët me anë të së cilave mund të mbyllet një biletë janë tre: nëpërmjet faqes së linjës së fluturimit, me anë të agjencive të udhëtimeve ose nëpërmjet motorëve kërkues në rrjet.

Pasi të jenë regjistruar të dhënat e udhëtarit dhe çdo hap i procesit të rezervimit të jetë plotësuar me kujdes, bëhet pagesa e biletës. Në këtë pjesë të shpërndarjes së biletës ka disa forma të cilat janë edhe fitimprurëse. Anëtarësimi i pasagjerit i cili udhëton shpesh është një nga mënyrat për të ulur koston dhe përfituar bonus të vlefshëm. Këto programe kanë disa nivele të anëtarësimit dhe kategori përfitimesh.

Agjencitë e udhëtimit kanë programe dhe plane të ndryshme mbi të cilat mund të informoheni edhe më tej. Ato ofrojnë paketa dhe oferta të ndryshme në lidhje me llojet, largësinë, kohën dhe lëvizjeve të shpeshta të udhëtimit.

Përfundimisht, bileta dhe konfirmimi i udhëtarit (check in) janë dy anë të ndryshme brenda së njëjtit sistem. Bileta tregon se vendi është paguar nga personi ndërsa konfirmimi tregon se udhëtari do të jetë i pranishëm në vendin e tij. Hapi i rradhës është të sigurohemi për çantat dhe bagazhet tuaja. Fluturim të mbarë!

More posts in this category
Blog
Lundroni mbi Kaltërsinë e Detit me Kroçere
Read more
Blog
Transporti në Europë: Tren dhe Autobus
Read more
Blog
Udhëtimet në Grup dhe Përfitimet e Tyre
Read more
Blog
Udhëtim me Traget në Evropë: Nëpërmjet detit kurdoherë!
Read more
Blog
Rëndësia e Organizimit të Eventeve dhe Konferencave në Biznes
Read more
Blog
Shërbime Speciale nga Elite Travel LCC, Veçanërisht për Klientë të Veçantë
Read more
Blog
15 Vende për t’u Vizituar të Paktën një Here në Jetë
Read more
Blog
Katër Ngjyra Brenda Një Natyre të Virgjër e Mbushur me Plazhe, Vullkane, Histori dhe Gastronimi
Read more